lørdag 8. oktober 2016

Nr. 3: Er Israel forkastet som folk eller er de fremtidens folk?

Nr. 3:
Er Israel forkastet som folk eller er de fremtidens folk?

Bilde av Jesus som Kongenes Konge og Herrens, Herre. Som fyrsten, regent og brudgom til menigheten.
Da vil han sitte på sin trone i Jerusalem, og gjennom menigheten og Israel styre hele jorden fra pol til pol, og lov og rett vil utgå fra Kongesete i Jerusalem!

Hvor langt unna er dette? Først vil det bli Antikrist styre, eller rettere sagt vanstyre på 7 år. Så kommer det 1000 årige fredsrike med Jesus og Israel!
 

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.
 
Spørsmål fra en leser av den Himmelske blogg, som jeg har mailet med og skrevet.
Tror det er mye for den enkelte å lese her, og hente ut av åndelige godbiter.

Hei.

Jeg har sett at du har en skarp penn men føler at du er drevet av kjærlighet til sannheten. Da tar jeg meg den frihet å skrive direkte til deg.

Jesus er Israel. Det står i Hoseas 11.1. "Fra Egypt kalte jeg min sønn". Etter at Herodes var død reiste Josef, Maria og Jesus opp fra Egypt og bosatte seg i Nasaret. Det er Hoseas 11 som blir oppfylt når Jesus kommer tilbake etter å ha flyktet fra Herodes.

Den store misforståelsen, som er så gigantisk at det nesten ikke er til å tro, er at Gud fremdeles dealer med kjødelige jøder og at kjødelige jøder har en evig pakt med Gud. Den evige pakten er imidlertid den pakten Jesus har opprettet. Det har skjedd noe på korset. Det er bare korset som er vår velsignelseskilde. Hvorvidt vi velsigner en sekulær jødisk stat eller ikke har ingen påvirkning.  Jesus har gjort jøder og hedninger til ett, til kristne. Ef2:14. En ekte jøde er en åndelig jøde. Folket i Rom 11 som Gud ikke har forkastet er de samme som i Romerne 8:29. Det greske ordet i både 11:3 og 8:29 er proegno. "Tidligere vedkjenne" er feil oversatt i 11. Det er "kjente på forhånd" som er rett. Gud har på forhånd kjent alle de som blir frelst.
Jesus sa at "kjødet gagner ikke noe." Kjødelig stand har ikke lenger noen relevans.
Jesus sa ikke at jødene skulle bli gitt tilbake riket etter at det hadde blitt tatt fra dem og gitt "en nasjon som bærer dets frukt."
Det står ikke "jøde først, så greker, så jøde igjen".
 
Det var ikke dispensasjonalisme som Jesus pekte for emmausvandrerne.
Hebreerne 11 sier tydelig at de gamle forordningen er "nær ved å forsvinne" og at Gud ikke var fornøyd med de gamle forordningen som ikke kunne ta bort synder. Da er det merkelig for meg å høre noen kristne påstå at dyreoffringer skal gjenopptas i et gjenreist tempel i et jordisk tusenårsrike når Jesus, på toppen av det hele, sier at hans rike ikke er jordisk.
 
Davidsstjernen er "Star of Remfahn" eller Molok. Den er et okkult symbol.

http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1192-jeg-velger-se-stjerna-i-israels.html
 
Jesus har ikke gitt kjødelige jøder dispensasjon fra å bære frukt. De som ikke bar frukt ble hogd av. Den eneste måten å bli innpodet igjen på er ved å tro på Kristus. Frukten til det som for meg ser mer ut som Fake Israel er ikke god.
Vi vet at Satans mål alltid har vært å kopiere det Gud gjør. Han er forvandlet til en lysende engel. Lucifer. Hans sted er jorden. Det er ikke noe plass for ham i himmelen. Da er det ikke rart at det ser ut til at han har skapt en falsk lære, dispensasjonalisme, som er bare ca 100 år gammel og som har sitt opphav hos Jesuittene, som har ført til at mange karismatiske kristne har gitt avkall på sin posisjon ved å anerkjenne kjødelige omskåret jøder som Guds eiendomsfond til tross for at Paulus advarer kraftig i Galaterbrevet 5 mot det å tillegge omskjærelse noen betydning. Hvis nemlig omskjærelse har relevans må vi alle bli omskjært. Det å si at kjødelige jøder er Guds folk innebærer at vi må omskjæres.  Da faller vi imidlertid ut av nåde.
Husk at det er kun én Gud, én tro, én dåp, étt folk, ett Israel, Guds Israel, og at det er i Kristus at alle løfter har fått sitt ja. Utenfor Kristus/Israel eksisterer det ingen gyldige løfter. Jesus er Israel. Vi er blitt lurt. Kraftig lurt.

Svar:

Det var mye her, men jeg prøver å svare på tre ting her slik at det ikke skal bli for mye.

1.)  Du skriver: Den store misforståelsen, som er så gigantisk at det nesten ikke er til å tro, er at Gud fremdeles dealer med kjødelige jøder og at kjødelige jøder har en evig pakt med Gud.

Svar: Ingen plasser i Guds ord finner vi at Israel er forkastet, de er bare satt til siden for en tid. Dette har vi drøssevis med skriftsteder på, men henviser da til kun noen få slik at det ikke skal bli for mange.

Jeremia 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager.

Rom. 11. Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;  2a Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, 27 og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. 28 Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld; 29 for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. 30 For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, 31 så har også disse nu vært ulydige, forat de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del; 32 for Gud har overgitt dem alle til ulydighet forat han kunde miskunne sig over dem alle. 33 O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! 34 For hvem kjente Herrens sinn? eller hvem var hans rådgiver? 35 Eller hvem gav ham noget først, så han skulde få vederlag igjen? 36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

1 Kor. 3. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.

2.)  Hebreerne 11 sier tydelig at de gamle forordningen er "nær ved å forsvinne" og at Gud ikke var fornøyd med de gamle forordningen som ikke kunne ta bort synder. Da er det merkelig for meg å høre noen kristne påstå at dyreoffringer skal gjenopptas i et gjenreist tempel i et jordisk tusenårsrike når Jesus, på toppen av det hele, sier at hans rike ikke er jordisk.3.)  Jesus har ikke gitt kjødelige jøder dispensasjon fra å bære frukt. De som ikke bar frukt ble hogd av. Den eneste måten å bli innpodet igjen på er ved å tro på Kristus. Frukten til det som for meg ser mer ut som Fake Israel er ikke god.

Svar: Menigheten i Norge, og ellers ligger vel på et slikt lavmål. At denne argumentasjonen faller for sin egen urimelighet. Alle trenger vi virkelig Guds nåde hvis noen skal bære frukt, frukt som varer!

Her er et lite svar til deg, håper det hjelper litt?

Nytt spørsmål:

Når Paulus sier dette med at Gud har ikke forkastet sitt folk i Rom 11 så er det ikke kjødelige jøder som er Hans folk, men «de som han kjente på forhånd» (proegno). Det er de samme som i kap8 vers 29. Sjekk gresken. Proegn begge steder. Bibeloversettelsen du hviler på er falsk. Den bruker kjente på forhån kanskje i 8:29 men i 11:2  sier den «tidligere vedkjente seg». Det er to vidt forskjellige ting.

Det vil si at Gud har ikke forkastet sitt Israel, det Israel som er i Kristus. Han har ikke to Israel.  Han mener ikke kjødelige jøder. (Og langtfra dagens kjødelige jøder, som kan være hvem som helst. Hvem som helst kan i dag konvertere og bli jøde.)  Det er veldig tydelig fordi han sier i kap 9:8 at kjødelige jøder er ikke Guds barn. Det var nådens utvelgelse som skulle stå fast. 9:11.
Jeg kan ikke se noe i dette skriftstedet som er i strid med mitt syn. Det står ingenting her om dette gjelder kjødelige jøder eller Guds Israel. Vi må gå til Jesus for å få større åpenbaring. Han sier at kjødet ikke gagner noe. Paulus sier at kjødets barn er ikke Guds barn. Når Gud her taler om at hans folk ikke skal opphøre er det tydelig at han mener Kristus sæden, den han taler om i 1 Mos 12:3, og den han profeterer rett etter syndefallet m.m.

Nå har imidlertid Gud ORDINERT den som tror til å bære frukt. Når Gud har bestemt at den troende skal bære frukt så vil det skje. Det holder ikke så si at «siden tilstanden i den kristne menighet er så elendig så kan jødene også gjøre ondskap. Vi trenger alle nåde». Det er tydelig at det er troen som gjør at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Mens det er gjerningene som gjør at han fordømmer den ikke-troende.

Setter pris på at du svarer, kjære broder. Det du forfekter kalles imidlertid dispensasjonalisme. Men denne lære bygger på et meget inkonsekvent hermeneutisk prinsipp (skrifttolkningsprinsipp) . Det er en slalomøvelse i tolkning av GT der alle henvisnnger tolkes bokstavelig når Israel nevnes. Men vi kan ikke la utydelige ting i GT få lov til å gjøre tydelige ting i NT utydelig.

Det er f eks tydelig at Gud først gjorde noe jordisk, deretter det himmelske, først kjødelig, deretter åndelig. Det står mye om dette i 1 Kor 15. Vers 50 sier rett ut at «kjøtt og blod skal ikke arve Guds kongedømme. Forgjengelighet skal heller ikke arve uforgjengelighet.» Det blir tydelig at kjødelige jøder ikke har noen arv. Det er Kristus slekten som er arvinger. I Kristus er det også jøder. Og hedninger. Det er ingen forskjell lengre. Rom 2:29. Ef 2:14. Gud gjør ikke forskjell på FOLK (etnos). Rom 2:11 Apg 10:34. Gud gjorde tidligere forskjell på etnisitet da han dealte med Israel som sitt eiendomsfolk. Nå dealer han ikke lenger med kjødelig distinksjoner for «dere er alle ett ved troen på kristus». Kjødelige skillelinjer er over og ut.

Med dere er en utvalgt generasjon, et kongelig presteskap, EN HELLIG NASJON, ET SÆREGENT FOLK…….dere som før ikke var et folk, men SOM NÅ ER GUDS FOLK.. 1 Peter 2

Svar:

Det er selvmotsigende det du sier, han snakker her utelukkende om det kjødelige Israel. Og da plutselig så mener du at det gjelder kun noen andre, de som skal bli frelst.

Nei, dette er en skrifttolkning som jeg finner uriktig!

Men er enig, ingen jøder, ingen hedninger. Ingen mennesker blir frelst en utenom gjennom Jesus Kristus.

I Romerbrevet 9 – 11 snakkes det utelukkende om det kjødelig Israel, de som er født ut av Abrahams, Isak og Jakobs lend.
 
De skal, eller for å si det på en annen måte. Ut i fra Abrahams, Isak og Jakobs etterkommere skal Gud opprette sitt 1000 årige fredsrike som skal herske fra pol og til pol og fra Jerusalem skal lov og rett utgå!

Salme 72. 8 Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.


Kan ikke se at noe av det du har skrevet rokkes ved at Israel er fremdeles Guds folk. Du har ikke kommenter noe av de skriftstedene jeg har gitt deg, at f.eks. Israel skal være Guds folk så lenge jorden og solen består! Se Jeremia 31 og de andre skriftstedene jeg gav deg.

For meg er det du holder frem renspikka erstatningsteologi, noe som setter både din og andre frelse i fare. Da skriften sier ved flere anledninger, hva du har gjort imot noen av mine minste brødre (jødene), har dere gjort imot meg, dette sa Jesus!

Takk, men jøder i dag hater ikke Kristus, de er veldig, veldig nysgjerrige på hvem Jesus var og er!

Var 2 uker i Israel i sommer, og må virkelig si, de som er negative til Jesus er mer noen ekstreme Rabbinere, men ikke vanlige Jøder!

Nytt spørsmål:

Hei igjen. Håper du skjønner at jeg gjør dette i kjærlighet. Jeg har sans for at du har stått opp mot utroskap og de elementære ting i Guds ord, om for eksempel at "en diakon skal være én kvinnes mann" etc. Jeg våger imidlertid ikke å felle en dom, for "med det mål du selv måler med skal du selv bli målt.". Derfor er det så viktig å vite for oss hva som står i Guds Ord slik at vi kan dømme oss selv og Gud kan gi oss omvendelse.  Vi må alle leve i kontinuerlig omvendelse kjære bror.

Vedr kapittelet i Jeremia; Det er alltid et godt prinsipp å la Skrift tolke Skrift. Jeremia 31:36 står midt i det som Hebreerbrevets forfatter utlegger:

"For hvis den første pakten hadde vært feilfri, da skulle det ikke bli søkt plass for den andre. For han klandrer dem når han sier: "Deretter siterer han Jeremia fra kapittel 31:31 til og med vers 34".

Vi kan slå fast at temaet i Jeremia 31 er det nye som Gud har innført med Kristus. Som det står skrevet i Heb 10:9 "han tar bort det første, så Han kan innsette det andre. Ved denne vilje (som kommer til uttrykk i Jeremia 31) er vi hellighet ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram én gang for alle".

Verset du så ber meg om å kommentere står sammen med dette som altså Hebreerbrevet utlegger:

Vers 36:
"Hvis disse forordningene  (altså de nye forordningene han nettopp har utlagt i Jeremia 31 vers 33 og 34 - den nye pakt) blir borte framfor meg, sier Herren, da skal også Israels sæd opphøre fra å være en nasjon framfor meg til evig tid"

Forordningene Jeremia viser til er forordningene i den nye pakt. Det er DISSE forordningene som forblir til evig tid. Kristus regjerer for evig. "Slik skal det bli gitt dere inngang i Kristi evigvarende kongedømme" (2 Pet 1:11.)

Han nevner dessuten Israels Sæd. Dette er ikke kjødelige jøder, det har vi lest at IKKE er Guds barn, (Rom 9:8) men vi vet at det er Kristus sæden.

Hebreerne 8:13 sier også at de forordningene som Gud ikke var fornøyd med "er rede til å forsvinne."

Det var denne tolkningen av GT som gjorde at Paulus fikk tyn bestandig av jødene. Se 1 Tess 2:14-16. Jødene ble forbitret over at de mistet de eldgamle forordningene ifm forkynnelsen av evangeliet om Kristus. (Se Joh 11:47-53.) Det er de forøvrig fremdeles. Talmud nærer et voldsomt hat mot Kristus og kristne.

Les Hebreerbrevet 10 med disse brillene kjære broder. Det hersker så mye forvirring rundt dette som har med dispensasjonalisme å gjøre at, slik jeg ser det, at hvis det er noe som setter menneskers frelse i fare så må det være denne læren.
Svar:Det er klart at det er ved Guds Ånds hjelp alle troende til enhver tid evner å følge Guds lov.
Dette var i GT, dette i den nye pakt og i det kommende 1000 års riket.
Selv i himmelen er det Guds Ånd som gjør oss til de menneskene Gud vil vi skal være. 
Så den tolkningen du her har, holder ikke for meg å forkaste Israel som et spesielt folk som Gud har utvalgt til noen særskilte oppgaver!

Tror ikke vi kommer lengre nå med hverandre, vi får bare godta at vi ser ulikt på disse tingene. Men er glad for din iver for Guds ord!

Guds Ånd virket i GT:
Jesaja 63. 14 Likesom feet som går ned i dalen, førte Herrens Ånd dem til hvile; således ledet du ditt folk for å gjøre dig et herlig navn.

Guds Ånd virker i NT:
Ap.gj. 2.

Guds Ånd virker i det kommende 1000 årsriket:
 
Esekiel 36. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder.

(Her står det vel så klart det er mulig at det er et kommende fredsrike som venter for Israels barn der han skal hente dem fra alle land til Israels land?
 
Esekiel 36. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud.)

Guds Ånd virker når vi kommer til Himmelen:

1 Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

(Her står det at Gud skal være alt i alle i evigheten).

Sluttkommentar:

Ta deg tid til å lese dette, og har du spørsmål eller tanker rundt dette?
Skriv til meg kjære venn, Gud er god og vil at du skal bli og være velsignet og opplyst med dine åndelige øyne og se hva Gud sier i sitt ord klart og tydelig.

Efes. 1. 17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar