søndag 30. oktober 2016

Nr. 5: Visjon Norge og Jan Kaare Hanvolds Israels støtte er falsk og korrupt!

Nr. 5:
Visjon Norge og Jan Kaare Hanvolds Israels støtte er falsk og korrupt!
Bilde av John Hagee som er som Jan Hanvold gjengiftet som en troende. Med andre ord, han er en ulv i fåreklær og er ikke en sann Israels venn da han ikke tilhører og tjener Israels Gud! Ingen som lever i hor, tjener og tilhører den eneste sanne Gud!


 Hvorfor er Visjon Norge og Jan Kaare Hanvolds Israels støtte er falsk og korrupt?

Fordi Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold er falske og korrupte, da vil også dere støtte bli, og være falsk og korrupt!

Trenger ikke Israel vår støtte og sympati? Jo, men det har alltid vært også onde og stygge mennesker som har støttet Israel. Slik var det før, slik er det i dag, og slik vil det dessverre være i fremtiden. Helt inntil Jesus kommer og folkene blir ham lydig.

1 Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

Den onde Sanballat og Tobias og araberen Gesem støttet også Israel, men den støtten var falsk. Slik er også Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold støtte onde og falsk.

Vi leser om disse i Nehemjas bok.

Neh. 2. 18 Og jeg fortalte dem hvorledes min Gud hadde holdt sin gode hånd over mig, og likeså hvad kongen hadde sagt til mig. Da sa de: Vi vil gjøre oss rede og bygge. Og de tok kraftig fatt på det gode verk. 19 Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa: Hvad er det I gjør der? Vil I sette eder op imot kongen? 20 Da svarte jeg dem så: Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge; men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem.

6. 1. Da det nu kom Sanballat og Tobias og araberen Gesem og våre andre fiender for øre at jeg hadde bygget op muren, og at det ikke mere fantes nogen revne i den, enda jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i portene,  2 da sendte Sanballat og Gesem bud til mig og lot si: Kom, la oss møtes i en av landsbyene i Ono-dalen! Men de tenkte å gjøre mig ondt.  3 Jeg sendte bud tilbake til dem og svarte: Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned; skulde kanskje arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og drog ned til eder?  4 Fire ganger sendte de det samme bud til mig, og jeg gav dem samme svar.  5 Femte gang sendte Sanballat sin tjener til mig med det samme bud, og han hadde et åpent brev med sig.  6 I det stod det: Der går det ord blandt folkene, og Gasmu sier også at du og jødene tenker på å gjøre oprør; derfor er det du bygger op muren, og efter det samme rykte skal du være deres konge;  7 du har også satt profeter til å utrope om dig i Jerusalem at du er konge i Juda. Nu vil dette rykte komme kongen for øre; så kom nu og la oss rådslå sammen!  8 Men jeg sendte bud til ham og lot svare: Noget sådant som det du taler om, har ikke gått for sig; det er noget du selv har funnet på.  9 For de søkte alle sammen å skremme oss, idet de tenkte at vi da skulde bli trette og holde op med arbeidet, så det ikke blev utført. Men styrk nu du mine hender! 10 Da jeg engang kom inn til Semaja, sønn av Delaja, Mehetabels sønn, i hans hus, hvor han holdt sig innelukket, sa han: La oss gå sammen inn i Guds hus, i det indre av templet og la oss stenge templets dører! For de kommer og vil drepe dig, ja, de kommer og vil drepe dig inatt. 11 Men jeg svarte: Skulde en mann som jeg flykte? Og hvorledes skulde en mann som jeg kunne gå inn i templet og enda bli i live? Jeg går ikke inn der. 12 For jeg forstod grant at det ikke var Gud som hadde sendt ham, men at han uttalte denne spådom over mig fordi Tobias og Sanballat hadde leid ham til det. 13 Han var leid forat jeg skulde bli redd og gjøre som han sa og forsynde mig, og de således få satt ut et ondt rykte om mig, så de kunde håne mig. 14 Kom Tobias og likeså Sanballat i hu, min Gud, for disse hans gjerninger og dessuten profetinnen Noadja og de andre profeter som søkte å skremme mig! 15 Muren blev ferdig på to og femti dager - den fem og tyvende dag i måneden elul. 16 Da alle våre fiender hørte dette, og alle folkene rundt om oss så det, da sank de meget i sine egne øine, og de forstod at det var med vår Guds hjelp dette verk var utført. 17 I de dager sendte også de fornemste i Juda mange brev til Tobias, og fra Tobias kom det brev til dem igjen. 18 For mange i Juda var forbundet med ham ved ed; for han var svigersønn til Sekanja, Arahs sønn, og hans sønn Johanan hadde ektet en datter av Mesullam, Berekjas sønn. 19 De pleide også å tale til mig om hans gode egenskaper og å bære mine ord frem til ham. Tobias sendte også brev for å skremme mig.

13. 1. Samme dag blev det lest op for folket av Moseboken, og der fant de skrevet at ingen ammonitt eller moabitt nogensinne skulde være med i Guds menighet,  2 fordi de ikke kom Israels barn i møte med brød og vann, men leide Bileam imot dem til å forbanne dem; allikevel vendte vår Gud forbannelsen til velsignelse.  3 Da de nu hørte hvad det stod i loven, utskilte de alle fremmede fra Israel.  4 Men nogen tid før dette var presten Eljasib, som var i nær slekt med Tobias, blitt satt til å ha tilsyn med kammerne i Guds hus.  5 Og han hadde innredet et stort kammer for ham der hvor de før hadde lagt inn matofferet, viraken og karene og den tiende av kornet, mosten og oljen som var levittenes og sangernes og dørvokternes rettighet, og den hellige avgift til prestene.  6 Under alt dette var jeg ikke i Jerusalem; for i Babels konge Artaxerxes' to og trettiende år var jeg kommet tilbake til kongen. Men da nogen tid var gått, bad jeg igjen kongen om lov til å reise,  7 og da jeg så kom til Jerusalem, la jeg merke til det onde Eljasib hadde gjort for Tobias' skyld ved å innrede et kammer for ham i forgårdene til Guds hus.  8 Dette syntes jeg meget ille om, og jeg kastet alt Tobias' innbo ut av kammeret  9 og bød at de skulde rense kammerne, og så lot jeg atter de til Guds hus hørende kar og matofferet og viraken legge inn der. 10 Jeg fikk også vite at levittene ikke hadde fått det som tilkom dem, og at derfor levittene og sangerne, som skulde gjøre tjeneste, hadde forlatt tjenesten og flyttet ut hver til sin gård. 11 Da gikk jeg i rette med formennene og spurte dem hvorfor Guds hus var blitt forsømt, og jeg kalte dem sammen og innsatte dem igjen, hver på sin plass. 12 Og hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til forrådskammerne. 13 Så satte jeg presten Selemja og Sadok, den skriftlærde, og Pedaja, en av levittene, til å ha tilsyn med forrådskammerne og Hanan, sønn av Mattanjas sønn Sakkur, til å gå dem til hånde; for de blev holdt for å være pålitelige; dem pålå det nu å dele ut til sine brødre.

Hva var det som skjedde her?

Jo, Israel hadde vært i landflyktighet i Babylon. Og de hadde fått lov å komme hjem for å bosette seg i Israels land – sitt eget land ved Kong Kyros.

Men det var mange hindringer. Bl.a. at byen Jerusalem var revet ned og Templet likeså. Muren og alt annet. Det måtte en gjenoppbyggelse til, og de var få, spred utover og det var også en ting til. De var de som ville tilslutte og «velsigne» Israel som var egentlig fiender av Israel. Slik var det da, slik er det i dag.

Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold er fiender av Israel da de er falske mennesker som utnytter sin Israel support til å berike seg selv. De er ulver i fåreklær, og det mest alvorlige. Jan Kaare Hanvold er en ekteskapsbryter, horekarl og lever i synd!

All velsignelse er knyttet til å følge Guds ord, nøye! Og ha en levende tro på Gud og tro på Guds Sønns navn! Her faller Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold loddrett igjennom da Hanvold lever i synd, og er en opprører imot Gud, og hans ord!

Israel som befolkning, dets ledere og alle Israel venner står i fare for å bli lurt. Med det mener jeg, at før så kan en si at den katolske og lutherske kirka hatet Jøder, Israel og alt det jødiske. Men i dag så er alle for «positive» til Israel. Israel bør og må vurdere den støtten de får. Er den tjenlig? Eller er det de som seiler under falske flagg? Et av de som åpenbart seiler under falskt flagg, er Visjon Norge og Jan Hanvold da Hanvold lever i synd og er en vranglærer de lux!

Hva vil denne falske Israel støtten føre til for Israel? Her er det mye å nevne, og gripe tak i.
For å ikke bli for langt, så tar jeg med kun to ting. Her er det selvfølgelig mye, mye mer å nevne!

1.)  Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 11. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.
(sitat slutt).

Jerusalem og Israel skal bli mer og mer pervers, og verdens Ånd vil trenger mer og mer igjennom.
Selv i «kjernen» av Israel, som er Jerusalem vil synd, umoral og alt som Satan står for.
Det vil spre seg, og hva Kong Absalom gjorde av skjensel, vil vi se i Jerusalem enda en gang. Da i et enda større omfang!

2.)  Joh. e. 5. 43 Jeg er kommet i min Faders navn, og I tar ikke imot mig; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.

Vi ser at Israel vil bli så forført, villedet og komme slik på sidespor. Før de kommer inn på rett spor igjen, at selv Antikrist vil de se opp til. De vil anerkjenne han, og bli totalt lurt og forført av ham! Jo, dessverre at Jan Hanvold evner å få den Israelske ambassadøren og andre i tale, det er bare opptakten til noe enda større og verre!


mandag 17. oktober 2016

Nr. 4: Ny flyplass i Israel!

Nr. 4:
Ny flyplass i Israel!ÅPNES I APRIL 2017: Ramon International Airport ligger i Negev-ørkenen tre mil nord for Eilat, og skal etter planen åpnes i april neste år.

Moderne flyplass i Negev-ørkenen


ISRAEL 

Israel åpner snart en ny storflyplass like ved ferieparadiset Eilat. Men norske reiseoperatører har ikke oppdaget muligheten.Den nye flyplassen i Sør-Israel vil offisielt bli åpnet i april neste år og skal erstatte Eilat flyplass, som ligger i sentrum av byen.
Eilat ligger på det sørligste punktet i Israel, ved Rødehavet, og er landets fremste turistmagnet. Dette er et eldorado ikke minst for dykkere, og veien er ikke lang til klippebyen Petra i Jordan. Det er også god bussforbindelse til Dødehavet og Jerusalem. Derfor regner Israel med at den nye flyplassen vil gi en kraftig økning i turiststrømmen til området.

Her er arkitektenes videopresentasjon av flyplassen:Tre mil fra Eilat

Den nye Ramon International Airport ligger i Timna-dalen i Negev-ørkenen, omkring tre mil nord for Eilat. Dette blir en av de vakreste og mest moderne flyplassene i Midtøsten. Den er oppkalt etter Ilan Ramon, som var Israels første astronaut og som døde i 2003 i den amerikanske romfergen Columbia.
De totale kostnadene for flyplassen er anslått til rundt 436 millioner dollar (3,5 milliarder norske kroner). Rullebanen er 3,5 kilometer lang, slik at den kan ta imot store fly.
Ramon-flyplassen vil til å begynne med håndtere to millioner passasjerer i året, men kapasiteten dobles allerede i 2018.
Lufthavnen vil bli brukt i all innenrikstrafikk til og fra Eilat samt av det økende antallet europeiske lavprisselskaper.

Norwegian

Det norske flyselskapet Norwegian flyr i dag til Israel. De har direkteruter fra København til Tel Aviv to ganger i uken.
– Har Norwegian noen planer for å gjøre den nye flyplassen til en av sine destinasjoner?
– Det er ingen konkrete planer nå om å utvide tilbudet vi har til Israel akkurat med flere direkteruter, ut over det vi har til Tel Aviv. Men vi utelukker ikke at det kan bli aktuelt i framtida, svarer kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til Dagen.

EILAT: Det er ikke lang vei til hotellene i Eilat ved Rødehavet fra den nye flyplassen.

Ryanair

Et annet lavprisselskap som har ruter til Israel fra flere europeiske byer, er Ryanair. De flyr blant annet til Ovda Airport, som er den andre internasjonale flyplassen i Israel. Den ligger 60 kilometer nord for Eilat.
Ryanair har meldt at de vil opprette ruter til den nye flyplassen, men det er ikke kjent om selskapet planlegger å fly direkte til Israel fra norske byer.

Apollo

Blant de store reiseoperatørene i Norge er det smått med tanker om å lande på Ramon International Airport.
– Vi har dessverre ingen planer om å starte charterturer til Eilat for øyeblikket. Men målet er alltid å imøtekomme kundenes etterspørsel. Hvis folk ønsker seg turer til Eilat igjen, vil det selvfølgelig være aktuelt for oss, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.
Hun viser til at tilbud og etterspørsel hører tett sammen.
– Vi ser jo at reisetrendene stadig endrer seg, så man skal ikke se bort fra at også Eilat og andre spennende reisemål kommer tilbake, sier hun.

Ving

Kommunikasjonsrådgiver Sophie Frisholm Damsund i Ving sier at selv om den nye flyplassen i Sør-Israel ser lekker ut, er det ikke aktuelt å starte charterfly til Eilat når den åpner.
– Israel er absolutt et spennende reisemål, så det er ikke umulig at vi i hvert fall setter opp rutefly-pakker på et senere tidspunkt. Da kan vi være mer fleksible, da vi samarbeider med aktører som SAS og Norwegian, sier Frisholm Damsund.

Star Tour

Tema ReiserStar Tours datterselskap, tilbyr enkelte reiser til Israel.
– Vi tilbyr en ny reise til Israel våren 2017, og den går til Tel Aviv. Per i dag er det ingen planer for Eilat. Men det kan absolutt endres i fremtiden, sier David Karlsson i Tema Reiser.

Si-Reiser

Daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser er spent på hvilke internasjonale ruter som legges til den nye flyplassen utenfor Eilat.
– Vi vil vurdere om det kan være aktuelt for oss å bruke den, eventuelt å sende et av våre direktefly om vinteren til Eilat, sier Kindervåg Halsne.

lørdag 8. oktober 2016

Nr. 3: Er Israel forkastet som folk eller er de fremtidens folk?

Nr. 3:
Er Israel forkastet som folk eller er de fremtidens folk?

Bilde av Jesus som Kongenes Konge og Herrens, Herre. Som fyrsten, regent og brudgom til menigheten.
Da vil han sitte på sin trone i Jerusalem, og gjennom menigheten og Israel styre hele jorden fra pol til pol, og lov og rett vil utgå fra Kongesete i Jerusalem!

Hvor langt unna er dette? Først vil det bli Antikrist styre, eller rettere sagt vanstyre på 7 år. Så kommer det 1000 årige fredsrike med Jesus og Israel!
 

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.
 
Spørsmål fra en leser av den Himmelske blogg, som jeg har mailet med og skrevet.
Tror det er mye for den enkelte å lese her, og hente ut av åndelige godbiter.

Hei.

Jeg har sett at du har en skarp penn men føler at du er drevet av kjærlighet til sannheten. Da tar jeg meg den frihet å skrive direkte til deg.

Jesus er Israel. Det står i Hoseas 11.1. "Fra Egypt kalte jeg min sønn". Etter at Herodes var død reiste Josef, Maria og Jesus opp fra Egypt og bosatte seg i Nasaret. Det er Hoseas 11 som blir oppfylt når Jesus kommer tilbake etter å ha flyktet fra Herodes.

Den store misforståelsen, som er så gigantisk at det nesten ikke er til å tro, er at Gud fremdeles dealer med kjødelige jøder og at kjødelige jøder har en evig pakt med Gud. Den evige pakten er imidlertid den pakten Jesus har opprettet. Det har skjedd noe på korset. Det er bare korset som er vår velsignelseskilde. Hvorvidt vi velsigner en sekulær jødisk stat eller ikke har ingen påvirkning.  Jesus har gjort jøder og hedninger til ett, til kristne. Ef2:14. En ekte jøde er en åndelig jøde. Folket i Rom 11 som Gud ikke har forkastet er de samme som i Romerne 8:29. Det greske ordet i både 11:3 og 8:29 er proegno. "Tidligere vedkjenne" er feil oversatt i 11. Det er "kjente på forhånd" som er rett. Gud har på forhånd kjent alle de som blir frelst.
Jesus sa at "kjødet gagner ikke noe." Kjødelig stand har ikke lenger noen relevans.
Jesus sa ikke at jødene skulle bli gitt tilbake riket etter at det hadde blitt tatt fra dem og gitt "en nasjon som bærer dets frukt."
Det står ikke "jøde først, så greker, så jøde igjen".
 
Det var ikke dispensasjonalisme som Jesus pekte for emmausvandrerne.
Hebreerne 11 sier tydelig at de gamle forordningen er "nær ved å forsvinne" og at Gud ikke var fornøyd med de gamle forordningen som ikke kunne ta bort synder. Da er det merkelig for meg å høre noen kristne påstå at dyreoffringer skal gjenopptas i et gjenreist tempel i et jordisk tusenårsrike når Jesus, på toppen av det hele, sier at hans rike ikke er jordisk.
 
Davidsstjernen er "Star of Remfahn" eller Molok. Den er et okkult symbol.

http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1192-jeg-velger-se-stjerna-i-israels.html
 
Jesus har ikke gitt kjødelige jøder dispensasjon fra å bære frukt. De som ikke bar frukt ble hogd av. Den eneste måten å bli innpodet igjen på er ved å tro på Kristus. Frukten til det som for meg ser mer ut som Fake Israel er ikke god.
Vi vet at Satans mål alltid har vært å kopiere det Gud gjør. Han er forvandlet til en lysende engel. Lucifer. Hans sted er jorden. Det er ikke noe plass for ham i himmelen. Da er det ikke rart at det ser ut til at han har skapt en falsk lære, dispensasjonalisme, som er bare ca 100 år gammel og som har sitt opphav hos Jesuittene, som har ført til at mange karismatiske kristne har gitt avkall på sin posisjon ved å anerkjenne kjødelige omskåret jøder som Guds eiendomsfond til tross for at Paulus advarer kraftig i Galaterbrevet 5 mot det å tillegge omskjærelse noen betydning. Hvis nemlig omskjærelse har relevans må vi alle bli omskjært. Det å si at kjødelige jøder er Guds folk innebærer at vi må omskjæres.  Da faller vi imidlertid ut av nåde.
Husk at det er kun én Gud, én tro, én dåp, étt folk, ett Israel, Guds Israel, og at det er i Kristus at alle løfter har fått sitt ja. Utenfor Kristus/Israel eksisterer det ingen gyldige løfter. Jesus er Israel. Vi er blitt lurt. Kraftig lurt.

Svar:

Det var mye her, men jeg prøver å svare på tre ting her slik at det ikke skal bli for mye.

1.)  Du skriver: Den store misforståelsen, som er så gigantisk at det nesten ikke er til å tro, er at Gud fremdeles dealer med kjødelige jøder og at kjødelige jøder har en evig pakt med Gud.

Svar: Ingen plasser i Guds ord finner vi at Israel er forkastet, de er bare satt til siden for en tid. Dette har vi drøssevis med skriftsteder på, men henviser da til kun noen få slik at det ikke skal bli for mange.

Jeremia 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager.

Rom. 11. Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;  2a Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, 27 og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. 28 Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld; 29 for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. 30 For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, 31 så har også disse nu vært ulydige, forat de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del; 32 for Gud har overgitt dem alle til ulydighet forat han kunde miskunne sig over dem alle. 33 O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! 34 For hvem kjente Herrens sinn? eller hvem var hans rådgiver? 35 Eller hvem gav ham noget først, så han skulde få vederlag igjen? 36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

1 Kor. 3. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.

2.)  Hebreerne 11 sier tydelig at de gamle forordningen er "nær ved å forsvinne" og at Gud ikke var fornøyd med de gamle forordningen som ikke kunne ta bort synder. Da er det merkelig for meg å høre noen kristne påstå at dyreoffringer skal gjenopptas i et gjenreist tempel i et jordisk tusenårsrike når Jesus, på toppen av det hele, sier at hans rike ikke er jordisk.3.)  Jesus har ikke gitt kjødelige jøder dispensasjon fra å bære frukt. De som ikke bar frukt ble hogd av. Den eneste måten å bli innpodet igjen på er ved å tro på Kristus. Frukten til det som for meg ser mer ut som Fake Israel er ikke god.

Svar: Menigheten i Norge, og ellers ligger vel på et slikt lavmål. At denne argumentasjonen faller for sin egen urimelighet. Alle trenger vi virkelig Guds nåde hvis noen skal bære frukt, frukt som varer!

Her er et lite svar til deg, håper det hjelper litt?

Nytt spørsmål:

Når Paulus sier dette med at Gud har ikke forkastet sitt folk i Rom 11 så er det ikke kjødelige jøder som er Hans folk, men «de som han kjente på forhånd» (proegno). Det er de samme som i kap8 vers 29. Sjekk gresken. Proegn begge steder. Bibeloversettelsen du hviler på er falsk. Den bruker kjente på forhån kanskje i 8:29 men i 11:2  sier den «tidligere vedkjente seg». Det er to vidt forskjellige ting.

Det vil si at Gud har ikke forkastet sitt Israel, det Israel som er i Kristus. Han har ikke to Israel.  Han mener ikke kjødelige jøder. (Og langtfra dagens kjødelige jøder, som kan være hvem som helst. Hvem som helst kan i dag konvertere og bli jøde.)  Det er veldig tydelig fordi han sier i kap 9:8 at kjødelige jøder er ikke Guds barn. Det var nådens utvelgelse som skulle stå fast. 9:11.
Jeg kan ikke se noe i dette skriftstedet som er i strid med mitt syn. Det står ingenting her om dette gjelder kjødelige jøder eller Guds Israel. Vi må gå til Jesus for å få større åpenbaring. Han sier at kjødet ikke gagner noe. Paulus sier at kjødets barn er ikke Guds barn. Når Gud her taler om at hans folk ikke skal opphøre er det tydelig at han mener Kristus sæden, den han taler om i 1 Mos 12:3, og den han profeterer rett etter syndefallet m.m.

Nå har imidlertid Gud ORDINERT den som tror til å bære frukt. Når Gud har bestemt at den troende skal bære frukt så vil det skje. Det holder ikke så si at «siden tilstanden i den kristne menighet er så elendig så kan jødene også gjøre ondskap. Vi trenger alle nåde». Det er tydelig at det er troen som gjør at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Mens det er gjerningene som gjør at han fordømmer den ikke-troende.

Setter pris på at du svarer, kjære broder. Det du forfekter kalles imidlertid dispensasjonalisme. Men denne lære bygger på et meget inkonsekvent hermeneutisk prinsipp (skrifttolkningsprinsipp) . Det er en slalomøvelse i tolkning av GT der alle henvisnnger tolkes bokstavelig når Israel nevnes. Men vi kan ikke la utydelige ting i GT få lov til å gjøre tydelige ting i NT utydelig.

Det er f eks tydelig at Gud først gjorde noe jordisk, deretter det himmelske, først kjødelig, deretter åndelig. Det står mye om dette i 1 Kor 15. Vers 50 sier rett ut at «kjøtt og blod skal ikke arve Guds kongedømme. Forgjengelighet skal heller ikke arve uforgjengelighet.» Det blir tydelig at kjødelige jøder ikke har noen arv. Det er Kristus slekten som er arvinger. I Kristus er det også jøder. Og hedninger. Det er ingen forskjell lengre. Rom 2:29. Ef 2:14. Gud gjør ikke forskjell på FOLK (etnos). Rom 2:11 Apg 10:34. Gud gjorde tidligere forskjell på etnisitet da han dealte med Israel som sitt eiendomsfolk. Nå dealer han ikke lenger med kjødelig distinksjoner for «dere er alle ett ved troen på kristus». Kjødelige skillelinjer er over og ut.

Med dere er en utvalgt generasjon, et kongelig presteskap, EN HELLIG NASJON, ET SÆREGENT FOLK…….dere som før ikke var et folk, men SOM NÅ ER GUDS FOLK.. 1 Peter 2

Svar:

Det er selvmotsigende det du sier, han snakker her utelukkende om det kjødelige Israel. Og da plutselig så mener du at det gjelder kun noen andre, de som skal bli frelst.

Nei, dette er en skrifttolkning som jeg finner uriktig!

Men er enig, ingen jøder, ingen hedninger. Ingen mennesker blir frelst en utenom gjennom Jesus Kristus.

I Romerbrevet 9 – 11 snakkes det utelukkende om det kjødelig Israel, de som er født ut av Abrahams, Isak og Jakobs lend.
 
De skal, eller for å si det på en annen måte. Ut i fra Abrahams, Isak og Jakobs etterkommere skal Gud opprette sitt 1000 årige fredsrike som skal herske fra pol og til pol og fra Jerusalem skal lov og rett utgå!

Salme 72. 8 Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.


Kan ikke se at noe av det du har skrevet rokkes ved at Israel er fremdeles Guds folk. Du har ikke kommenter noe av de skriftstedene jeg har gitt deg, at f.eks. Israel skal være Guds folk så lenge jorden og solen består! Se Jeremia 31 og de andre skriftstedene jeg gav deg.

For meg er det du holder frem renspikka erstatningsteologi, noe som setter både din og andre frelse i fare. Da skriften sier ved flere anledninger, hva du har gjort imot noen av mine minste brødre (jødene), har dere gjort imot meg, dette sa Jesus!

Takk, men jøder i dag hater ikke Kristus, de er veldig, veldig nysgjerrige på hvem Jesus var og er!

Var 2 uker i Israel i sommer, og må virkelig si, de som er negative til Jesus er mer noen ekstreme Rabbinere, men ikke vanlige Jøder!

Nytt spørsmål:

Hei igjen. Håper du skjønner at jeg gjør dette i kjærlighet. Jeg har sans for at du har stått opp mot utroskap og de elementære ting i Guds ord, om for eksempel at "en diakon skal være én kvinnes mann" etc. Jeg våger imidlertid ikke å felle en dom, for "med det mål du selv måler med skal du selv bli målt.". Derfor er det så viktig å vite for oss hva som står i Guds Ord slik at vi kan dømme oss selv og Gud kan gi oss omvendelse.  Vi må alle leve i kontinuerlig omvendelse kjære bror.

Vedr kapittelet i Jeremia; Det er alltid et godt prinsipp å la Skrift tolke Skrift. Jeremia 31:36 står midt i det som Hebreerbrevets forfatter utlegger:

"For hvis den første pakten hadde vært feilfri, da skulle det ikke bli søkt plass for den andre. For han klandrer dem når han sier: "Deretter siterer han Jeremia fra kapittel 31:31 til og med vers 34".

Vi kan slå fast at temaet i Jeremia 31 er det nye som Gud har innført med Kristus. Som det står skrevet i Heb 10:9 "han tar bort det første, så Han kan innsette det andre. Ved denne vilje (som kommer til uttrykk i Jeremia 31) er vi hellighet ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram én gang for alle".

Verset du så ber meg om å kommentere står sammen med dette som altså Hebreerbrevet utlegger:

Vers 36:
"Hvis disse forordningene  (altså de nye forordningene han nettopp har utlagt i Jeremia 31 vers 33 og 34 - den nye pakt) blir borte framfor meg, sier Herren, da skal også Israels sæd opphøre fra å være en nasjon framfor meg til evig tid"

Forordningene Jeremia viser til er forordningene i den nye pakt. Det er DISSE forordningene som forblir til evig tid. Kristus regjerer for evig. "Slik skal det bli gitt dere inngang i Kristi evigvarende kongedømme" (2 Pet 1:11.)

Han nevner dessuten Israels Sæd. Dette er ikke kjødelige jøder, det har vi lest at IKKE er Guds barn, (Rom 9:8) men vi vet at det er Kristus sæden.

Hebreerne 8:13 sier også at de forordningene som Gud ikke var fornøyd med "er rede til å forsvinne."

Det var denne tolkningen av GT som gjorde at Paulus fikk tyn bestandig av jødene. Se 1 Tess 2:14-16. Jødene ble forbitret over at de mistet de eldgamle forordningene ifm forkynnelsen av evangeliet om Kristus. (Se Joh 11:47-53.) Det er de forøvrig fremdeles. Talmud nærer et voldsomt hat mot Kristus og kristne.

Les Hebreerbrevet 10 med disse brillene kjære broder. Det hersker så mye forvirring rundt dette som har med dispensasjonalisme å gjøre at, slik jeg ser det, at hvis det er noe som setter menneskers frelse i fare så må det være denne læren.
Svar:Det er klart at det er ved Guds Ånds hjelp alle troende til enhver tid evner å følge Guds lov.
Dette var i GT, dette i den nye pakt og i det kommende 1000 års riket.
Selv i himmelen er det Guds Ånd som gjør oss til de menneskene Gud vil vi skal være. 
Så den tolkningen du her har, holder ikke for meg å forkaste Israel som et spesielt folk som Gud har utvalgt til noen særskilte oppgaver!

Tror ikke vi kommer lengre nå med hverandre, vi får bare godta at vi ser ulikt på disse tingene. Men er glad for din iver for Guds ord!

Guds Ånd virket i GT:
Jesaja 63. 14 Likesom feet som går ned i dalen, førte Herrens Ånd dem til hvile; således ledet du ditt folk for å gjøre dig et herlig navn.

Guds Ånd virker i NT:
Ap.gj. 2.

Guds Ånd virker i det kommende 1000 årsriket:
 
Esekiel 36. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder.

(Her står det vel så klart det er mulig at det er et kommende fredsrike som venter for Israels barn der han skal hente dem fra alle land til Israels land?
 
Esekiel 36. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud.)

Guds Ånd virker når vi kommer til Himmelen:

1 Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

(Her står det at Gud skal være alt i alle i evigheten).

Sluttkommentar:

Ta deg tid til å lese dette, og har du spørsmål eller tanker rundt dette?
Skriv til meg kjære venn, Gud er god og vil at du skal bli og være velsignet og opplyst med dine åndelige øyne og se hva Gud sier i sitt ord klart og tydelig.

Efes. 1. 17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige.

fredag 7. oktober 2016

Nr. 2: De som hjalp Jøder og andre under den 2. verdenskrig er blitt hedret med en minnepark i Hekkveien 9 oppaforbi Carl Berner Plass!

Nr. 2:
De som hjalp Jøder og andre under den 2. verdenskrig er blitt hedret med en minnepark i Hekkveien 9 oppaforbi Carl Berner Plass!

Det er blitt etablert en egen park som alle bør dra å se på.

Her fra Wikipedia:
 
Sukkertoppen minnepark!

Dette er et fint sted - en park som hedrer Carl Fredriksens Transport også omtalt som Sukkertoppen minnepark er et lite grøntområde nord for Carl Berners plass i Oslo. Under den andre verdenskrigen ble en av de sentrale flyktningerutene til Sverige organisert fra dette stedet, og området ble i årene 2012 - 2013 opparbeidet som park med monumenter som hedrer de som sto bak denne flyktningeruta.

Flyktningeruta startet relativt tilfeldig, på gartneriet til Rolf A. Syversen i Sukkertoppveien. Det lå rett øst for kollen, der Hekkveien går i dag. Fire jødiske menn kom høsten 1942 løpende inn på gartneriet og spurte om hjelp. Denne høsten ble de norske jødene arrestert, og store deler av Milorg i Oslo og omegn rullet opp. Mange måtte reddes ut av landet. Sammen med politimannen Alf Tollef Pettersen, hans kone Gerd og bakmannen Reidar Larsen klarte de fire, med mange gode medhjelpere, i et par hektiske vintermåneder i 1942 - 1943 å få rundt 1000 nordmenn transportert i sikkerhet til Sverige. Virksomheten ble organisert under dekknavnet «Carl Fredriksens Transport». I 1943 avslørte tyskerne virksomheten. Alf og Gerd Pettersen samt Reidar Larsen klarte å flykte til Sverige. Syversen selv ble tatt. Han ble skutt på Trandum året etter.

Initiativet til minneparken ble tatt av kunstneren Victor Lind. Han hadde lenge arbeidet med krigshistorien da han i 2008 besøkte stedet - og oppdaget at intet minnet om denne dramatiske redningsbragden. Lind arbeidet fram parkplanene i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta og kurator Per Bjarne Boym. 27. oktober 2012 sto ordfører Fabian Stang for åpningen av første byggetrinn.

Det vesle parkområdet ligger noe bortgjemt i en skrent på en lite kolle, men er tilgjengelig både fra Hekkveien og via en gangvei fra Hasleveien. På toppen av parken er det plassert en steinstjerne med historien om flyktningeinnsatsen.
Adressen er Hekkveien 8, rett oppaforbi Carl Berner T-bane og rett ved siden av mormoner menigheten her i Oslo, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige heter menighetslokale rett ovenfor.

Bilder fra parken, tatt av meg Jan Kåre Christensen.

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/